KM konsult s.r.o., Kaplanova 2836, 767 01 Kroměříž, IČ: 28352050, DIČ: CZ28352050, Fax: +420 573 339 550, Mobil: +420 777 776 631, e-mail: kmkonsult@kmkonsult.cz, www.kmkonsult.cz
KM konsult s.r.o. - pracovně personální agentura

Aktuální volná místa

Aktuální volná pracovní místa:

Odkaz č.1

 

Klikněte zde pro aktuální pracovní nabídky.

 

Poučení uchazeče

 

Pro umožnění výběrového řízení na dané inzerované pozice, bude KM konsult s.r.o., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

Odesláním reakce na tyto inzeráty poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

 

- na přístup k osobním údajům

- na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů

- na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány

- na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech

- na přenositelnost údajů

- vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků