KM konsult s.r.o., Kaplanova 2836, 767 01 Kroměříž, IČ: 28352050, DIČ: CZ28352050, Fax: +420 573 339 550, Mobil: +420 777 776 631, e-mail: kmkonsult@kmkonsult.cz, www.kmkonsult.cz
KM konsult s.r.o. - pracovně personální agentura

Naše nabídka

Nabízíme komplexní přístup při řešení Vašich personálních otázek. Můžete si vybrat služby z oblasti Dočasného přidělení a nebo z oblasti Personálních služeb.

Dočasné přidělení k výkonu práce u Uživatele

Zajištění zaměstnanců formou dočasného přidělení zejména na dlouhodobé zakázky je jednou v současné době velmi vhodnou formou řešení poptávky po flexibilní pracovní síle.

Naši dočasní zaměstnanci jsou našimi zaměstnanci v trvalém pracovním poměru a jsou plně sociálně a zdravotně pojištěni. Naši zákazníci platí jen za skutečně odpracované hodiny, všechny pracovněprávní povinnosti spočívají na naší pracovně personální agentuře, společnosti KM konsult . To Vám přináší flexibilitu a jistotu při plánování.

Dočasné přidělení – Vaše výhody:

 • Flexibilní stav zaměstnanců podle potřeby
 • Ihned ušetřené osobní fixní náklady
 • Platíte jen za skutečně odpracované hodiny
 • Všechny pracovněprávní povinnosti přebírá KM konsult

Outsourcing PEOPLE

Ideální řešení při kolísání potřeby pracovních sil. Pronajměte si potřebný počet zaměstnanců na potřebnou dobu. Prostřednictvím této služby dosáhnete optimálního řešení střednědobé a dlouhodobé potřeby dočasné pracovní síly.

Outsourcing People – Vaše výhody:

 • Oproštění od pracovněprávní agendy a péče o zaměstnance
 • Pružná reakce na výkyvy výroby
 • Snížení fluktuace a nemocnosti
 • Zvýšení produktivity práce a efektivnosti

Outsourcing Temp

Efektivní řešení přechodné potřeby pracovních sil v krátkém časovém období. Řešení náhlého nedostatku lidských zdrojů, např. v době dovolených.

Outsourcing Temp – Vaše výhody:

 • Efektivní řešení přechodné potřeby pracovníků v krátkém období
 • Řešení náhlého nedostatku pracovníků např. v době dovolených
 • Pracovníci např. z řad nezaměstnaných či studentů, kteří jsou schopni rychle reagovat na nabídku práce

Outsourcing Takeover

Převzetí kmenových zaměstnanců klienta za stávajících podmínek do stavu agentury práce. Prostřednictvím této služby můžete podle potřeby snížit počet svých kmenových zaměstnanců a zároveň využívat již zapracovaných lidských zdrojů ve Vašich provozech.

Outsourcing Takeover – Vaše výhody:

 • Optimalizace počtu kmenových zaměstnanců
 • Přenesení odpovědnosti a pracovněprávní agendy kmenových zaměstnanců na agenturu práce
 • Zvýšení efektivity vlastního personálního a mzdového oddělení
 • Převzetí rutinních úkonů HR oddělení
 • Optimalizace nákladů spojených s personálními otázkami

Payroll

Kompletně převezmeme Vaši mzdovou agendu v předem dohodnutém rozsahu od výpočtu mzdy, přes zpracování všech potřebných výstupů až po poradenství v oblasti pracovněprávní legislativy.

Payroll – Vaše výhody:

 • Převedení časově náročné a specializované činnosti na profesionály
 • Snížení mzdových nákladů
 • Snížení zátěže v podobě komunikace s institucemi

Permanent placement

Vyhledáme pro Vás vhodné uchazeče na nové či právě uvolněné pozice.

Pokud obsazujete jednu či více pozic vyžadujících náročnější posouzení zkušeností a dovedností daného kandidáta, zrealizujeme pro Vás kompletní výběrové řízení s relevantní výstupní zprávou o vhodných uchazečích.

Permanent Placement – Vaše výhody:

 • Převedení časově a vysoce odborně náročné činnosti na profesionály
 • Platba standardně až po nástupu vybraného kandidáta do pracovního poměru
 • Garance po dobu tří měsíců od nástupu
 • Zajištění anonymity společnosti při výběru v rámci připravovaných organizačních změn