KM konsult s.r.o., Kaplanova 2836, 767 01 Kroměříž, IČ: 28352050, DIČ: CZ28352050, e-mail: kmkonsult@kmkonsult.cz, www.kmkonsult.cz
KM konsult s.r.o. - pracovně personální agentura

Naše nabídka

 

Nabízíme komplexní přístup při řešení Vašich personálních otázek.

Můžete si vybrat službu Dočasného přidělení a nebo ostatní Personální služby.

Dočasné přidělení k výkonu práce u Uživatele

Zajištění zaměstnanců formou dočasného přidělení zejména na dlouhodobé zakázky je jednou v současné době velmi vhodnou formou řešení poptávky po flexibilní pracovní síle.

Naši dočasní zaměstnanci jsou našimi zaměstnanci v trvalém pracovním poměru a jsou plně sociálně a zdravotně pojištěni. Naši zákazníci platí jen za skutečně odpracované hodiny, všechny pracovněprávní povinnosti spočívají na naší pracovně personální agentuře, společnosti KM konsult. To Vám přináší flexibilitu a jistotu při plánování.

Dočasné přidělení – Vaše výhody:

·         Flexibilní stav zaměstnanců podle potřeby

·         Ihned ušetřené osobní fixní náklady

·         Platíte jen za skutečně odpracované hodiny

·         Všechny pracovněprávní povinnosti přebírá KM konsult